Home » رقابت جستجوی گنج » ششمین روز رقابت راز گنج

ششمین روز رقابت راز گنج

رقابت تنگاتنگی در صدر جدول جستجویان گنج در جریان است، دو گنجیاب با فاصله کمی از وارد رقابت مرحله ششم شدند. این در حالی است که تعقیب کنندگانی در مرحله پنجم و چهارم نیز به دنبال آنها هستند. اما در کمال تعجب بیشترین افراد متوقف شده هنوز در مرحله دوم رقابت می‌باشند، جایی که خیلی راحت میتوان با چند جستجوی اینترنتی به پاسخ صحیح برسند. نمودار زیر پراکندگی افراد در مراحل مختلف طی شش روز گذشته را نشان میدهد

با توجه به سخت‌تر شدن رقابت در مراحل نهایی، هنوز امکان برنده شدن گنج توسط افراد تازه رسیده می‌باشد. اگر شما هم دوست دارید در این رقابت شرکت کنید، حتما فرم زیر را تکمیل بفرمایید.